Wetsvoorstel rond uitbreiding 6%-tarief voor afbraak en wederopbouw woningen


Op 12 oktober diende CD&V een wetsvoorstel in om het verlaagde btw-tarief voor de afbraak en heropbouw van gebouwen uit te breiden over het hele Belgische grondgebied. Op dit moment is het btw-tarief van 6 % uitsluitend van toepassing op gebouwen gelegen in 32 grote steden.

Het huidige verlaagde tarief– bedoeld om verkrotting tegen te gaan – geldt voor alle woningen binnen de 32 steden, ook als het niet gaat om te renoveren gebouwen of te saneren wijken. Er wordt ook geen enkel onderscheid gemaakt met betrekking tot de grootte en de prijs van de te bouwen woning, de staat van de af te breken woning, de wijk waarin de woning is gelegen, en zo meer.

Volgens de Europese btw-richtlijn is een verlaagd btw-tarief voor het hele Belgische grondgebied enkel mogelijk in het kader van een sociaal beleid inzake huisvesting - een algehele btw-verlaging werd door Europa eerder al verworpen als zijnde oneigenlijke staatssteun. Om hieraan tegemoet te komen wil het wetsvoorstel de uitbreiding van het verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw beperken tot de lagere inkomens. Zo zou het verlaagd tarief enkel gelden voor de enige en eigen woning die wordt opgericht voor, of wordt geleverd aan natuurlijke personen die er hun domicilie vestigen gedurende een periode van minstens 5 jaar en die de woning uitsluitend gebruiken als privéwoning. De oppervlakte van de woning, na uitvoering van de werken mag maximaal 190 m² bedragen in geval van een huis en maximaal 100 m² in geval van een appartement.

In heel Vlaanderen zijn ongeveer 350.000 woning van structureel ontoereikende kwaliteit, vooral woningen die dateren van voor 1960. Voor een groot deel daarvan is sloop meer aangewezen dan renovatie, vanwege de complexe renovatiewerken. Minister van Energie Bart Tommelein vestigde de aandacht er reeds op dat ook vanuit de gemeenten belangrijke impulsen kunnen worden gegeven om wooneigenaars aan te zetten tot sloop en vernieuwbouw. Bijvoorbeeld door het toekennen van een slooppremie.

Het wetsvoorstel wordt dit najaar voorgelegd aan de Kamercommissie.

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over onze aankomende evenementen? Neem dan contact met ons op.

Contacteer Ons