De invasie van Covid-19 geeft verwarring op de werven. Confederatie Bouw haalt de verwarring weg.

De verwarring snel de wereld uit helpen !

Sinds de invasie van Covid-19, zijn we plots met zijn allen in een nieuwe realiteit gecatapulteerd. Op drie weken tijd ziet onze maatschappij er totaal anders uit. En het is voor iedereen aanpassen. Zo ook voor onze bedrijven én voor de diverse overheidsinstanties.

Gisteren kregen onze diensten weer tientallen telefoons en mails van vertwijfelde aannemers op zoek naar de juiste instructies en vooral duidelijkheid. Wat bleek? Een aantal maatregelen dat door de federale regering dinsdag en woensdag werd genomen, werd overal op een andere manier geïnterpreteerd en geïmplementeerd.

Tijdelijke werkloosheid

Zo werd ons de verschillende invulling gesignaleerd van de versoepelde regels inzake tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, afhankelijk van het gewestelijk kantoor van de RVA. Wat in regio A geweigerd werd, passeerde moeiteloos in regio B.

We volgen dit dossier op samen met het VBO, en hopen zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen door nieuwe RVA-instructies die overal in het land op eenzelfde manier worden geinterpreteerd.

Kunnen wij nog op de werven ?

En dan waren er de bouwwerven die stilgelegd werden en de camionettes die aan de kant werden gezet door (over)ijverige politieagenten, zelfs in die gevallen waar de regels inzake “social distancing” gerespecteerd werden.

Ook in deze materie viel een verschillende aanpak te noteren, naargelang de politiezone. De namen van de politiezones waar volgens onze informatie de nieuwe wetgeving verkeerd werd geïnterpreteerd, werden door ons opgelijst en de problematiek werd in de loop van de namiddag aangekaart bij het kabinet van minister De Crem, verantwoordelijk voor Binnenlandse Zaken.
Maar ook verkeerde informatie die de wereld werd ingestuurd door andere organisaties actief in de bouwsector veroorzaakte heel wat deining. Zoals het bericht dat er vanaf woensdagmiddag 12 uur geen werken meer mochten uitgevoerd worden in particuliere woningen. Of een bericht vanuit de architectenwereld dat onze Confederatie zou opgeroepen hebben om alle werven stil te leggen... Wat dus compleet uit de lucht gegrepen was!

We namen met betrokken organisaties contact op om aan te dringen op een rechtzetting, die inmiddels ook gepubliceerd werd.
Feit is -en dat bleek ook uit onze enquête- dat er heel wat bouwbedrijven zijn die ernstige hinder ondervinden door de steeds wilder om zich heen grijpende coronacrisis. Sommige zien zich zelfs genoodzaakt om -geheel of gedeeltelijk- hun activiteiten te stoppen.
Meestal omwille van het niet kunnen respecteren van de regels van “social distancing” (altijd minimum 1,5 m afstand houden) of omwille van het niet meer (voldoende) bevoorraad worden met bouwmaterialen.
Aangezien er nog altijd heel wat lidbedrijven zijn die duidelijk aangeven dat ze willen blijven doorwerken, hebben we gisteren dan ook de nodige stappen ondernomen opdat de werven tijdig en in voldoende mate zouden kunnen bevoorraad blijven met bouwmaterialen.

Toevoer van bouwmaterialen

Na enkele conference calls werd een charter ondertekend tussen BMP (federatie van de Belgische Bouwmaterialenproducenten), FEMA (federatie van de handelaren in bouwmaterialen) en uw Confederatie Bouw. 
De fabrikanten garanderen dat er ook in deze coronatijden voldoende productie blijft. En de bouwmaterialenhandels, die hun showrooms en winkels moesten sluiten voor particulieren (B2C-verkoop), beloven dat de leveringen aan de aannemerswereld gegarandeerd zullen blijven (B2B). Uiteraard met naleving van de door de overheid opgelegde “social distancing” en andere preventiemaatregelen. 

Zo staat in het charter dat leveringen en afhalingen enkel mogelijk zijn na aanmelding vooraf. Hierdoor kunnen ze worden gespreid (time-slots) en het aantal mensen op de terreinen en aan de loketten kan tot een minimum worden beperkt. Ook wordt er slechts 1 chauffeur per onthaalruimte toegelaten en tijdens het laden neemt hij plaats in zijn cabine. Uiteraard dient ook bij het afhalen en leveren van materialen steeds de opgelegde minimale afstand van 1,5 meter tussen personen gerespecteerd.

U ziet, we hebben verschillende stappen ondernomen om de babylonische spraakverwarring en de chaotische toestanden van de voorbije dag uit de weg te ruimen. We hopen dat we morgen met zijn allen aan de slag kunnen in een Belgische bouwwereld waarin -ondanks de chaotische omstandigheden- de eenduidige interpretatie van de regelgeving, de stabiliteit en de continuïteit kunnen terugkeren.

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over onze aankomende evenementen? Neem dan contact met ons op.

Contacteer Ons