Schorsing van de werven ingevolge corona-virus: wat moet u weten


Schorsing van de werven ingevolge corona-virus: wat moet u weten


Het is duidelijk dat de continuïteit van de werven elke dag meer in het gedrang komt. Op sommige werven is de veiligheid, de inzet van personeel en de toevoer van materiaal nog gegarandeerd. Andere werven worden op initiatief van de opdrachtgever of de aannemer zelf geschorst.

Inzake de gevolgen van een schorsing dienen twee luiken te worden onderscheiden:
- Het sociaalrechtelijk aspect, waaronder de vergoeding van het personeel
- Het contractueel aspect, waaronder de relatie tussen aannemer en zijn opdrachtgever

Wat is de toestand van het personeel, indien de werf wordt geschorst?

Wanneer de werf geschorst wordt, erkent de RVA, conform zijn actuele instructies, dit niet onmiddellijk als een geval van overmacht.

Dit is zeker het geval wanneer het gaat om een unilaterale beslissing van de aannemer als ‘preventieve’ maatregelen om te voorkomen dat zijn werknemers besmet raken door het coronavirus. In dat geval aanvaardt de RVA momenteel geen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Maar ook als de opdrachtgever beslist om de werf te schorsen, erkent de RVA dit volgens zijn laatste instructies op zich niet als een geval van overmacht waarvoor tijdelijke werkloosheid kan worden aangevraagd. In dit geval zou de werkgever een beroep moeten doen op economische werkloosheid, terwijl de Confederatie er altijd vanuit is gegaan dat dit duidelijk een geval van overmacht is. We zijn reeds tussengekomen om de RVA op zijn gewijzigde houding te laten terugkomen.

Wat met mijn contractuele relatie tot de opdrachtgever, indien de werf wordt geschorst?

Een eerste analyse van de mogelijkheden vindt u in de extra Bouwflash van maandag 16 maart met betrekking tot de contractuele relatie tot de opdrachtgever.

Op dit moment raadt de Confederatie Bouw u het volgende aan:
- indien uw opdrachtgever beslist heeft om de werf te schorsen, vraag hem om dit schriftelijk te bevestigen dat hij dit gedaan heeft omwille van het coronavirus (dit zal u helpen om uw dossier te staven voor de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht) en meld uw opdrachtgever ook schriftelijk dat dit een impact zal hebben op de termijn en de kostprijs van de werken.
- indien u als aannemer beslist te schorsen, staaf en documenteer uw beslissing goed, meld dit uiteraard schriftelijk aan de opdrachtgever en stel overleg voor om samen de schade zoveel als mogelijk te beperken.

Info : Confederatie Bouw

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over onze aankomende evenementen? Neem dan contact met ons op.

Contacteer Ons