Werkgevers / werknemers worden geinformeerd - rechten en plichten in Corona tijdperk.


Vele vragen die ons gesteld worden, werden door Confederatie Bouw opgelijst en beantwoord. Een overzicht :

Mijn werknemer is ziek


Hij blijft thuis en raadpleegt een dokter. Bij vermoeden van verkoudheid of gewone griep, zal de arts meestal eerst 7 dagen arbeidsongeschiktheid voorschrijven. Indien corona, wordt dat 2 weken. De medewerker dient u een medisch attest te bezorgen en hij heeft recht op gewaarborgd loon.

De regel dat er enkel gewaarborgd loon verschuldigd is voor de dagen waarop de werknemer normaal gezien had gewerkt blijft van toepassing. Indien de werkgever de totaliteit van zijn personeel op tijdelijke werkloosheid moet plaatsen wegens overmacht, is er geen gewaarborgd loon meer verschuldigd en zal de werknemer door de mutualiteit vergoed worden.

Begint een werknemer ziektesymptomen te vertonen op de werkplaats, keert hij a.s.a.p. huiswaarts en raadpleegt eveneens een dokter.

Mijn werknemer werd in quarantaine geplaatst


Dit kan enkel door een binnen- of buitenlandse overheid (bv. in een hotel of op een cruiseschip) of -preventief- door een dokter, wat steeds vaker gebeurt wanneer één of meerdere huisgenoten geïnfecteerd zijn. Uw werknemer dient dan een schriftelijk bewijs te bezorgen dat hij in quarantaine werd geplaatst en in dat geval kan hij stempelen wegens overmacht. Is hij effectief ziek, dan dient gewaarborgd loon te worden betaald (want hij is arbeidsongeschikt). Is hij niet ziek, dan geldt de regeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Aanvraag door uzelf of door uw sociaal secretariaat via ASR. Voor de gedetailleerde info verwijzen we naar de website van de RVA.

Mijn werknemer zit geblokkeerd in het buitenland

De jongste 48 uur werden de maatregelen om het coronavirus in te dijken zowat overal drastisch aangescherpt. Heel wat landen hebben inmiddels hun grenzen en/of luchtruim gesloten. Heel wat Belgen die in het buitenland verblijven, ondervinden dan ook steeds meer moeite om (tijdig) terug te keren. Is één van uw werknemers in dat geval, kan u hem eveneens op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht plaatsen.

Mijn werknemer wil thuis blijven uit schrik voor besmetting

Dit kan alleen maar in onderling akkoord met de werkgever! De werknemer mag dus niet zomaar eenzijdig beslissen om niet op het werk op te dagen. Als de praktische mogelijkheid er is, kan u thuiswerk toestaan. Maar voor arbeiders in de bouw is dat uiteraard zo goed als uitgesloten... U kan hem meedelen dat op een bouwwerf (zeker in open lucht) en met inachtname van de hygiënische preventieregels, de kans op coronabesmetting eerder beperkt is. We raden wel aan om werfvergaderingen buiten te houden in plaats van in de besloten ruimte van een werfkeet.

Kan u hem toch niet van zijn schrik af helpen, dan is er nog altijd de mogelijkheid van de zogeheten toegestane afwezigheid (onbezoldigd) of u kan hem ook (betaalde) vakantiedagen laten opnemen.

Mijn werknemer wil thuis blijven omwille van gebrek aan opvang voor de kinderen


In onze Belgische scholen en créches zou er in principe nog opvang moeten verzekerd zijn. Maar we vernemen van een aantal bouwondernemingen die Franse en/of Nederlandse grensarbeiders in dienst hebben dat zij niet meteen opvang hebben voor hun kinderen. Toch is dit geen geldige reden om thuis te blijven.

Blijkt de kinderopvang een onoverkomelijk probleem, dan kan hij eventueel onbetaald familiaal verlof (= verlof om dwingende redenen) opnemen. En dit gedurende maximaal 10 dagen per jaar. Dit familiaal verlof kan ook worden gevraagd voor het verzorgen van een ziek familielid.

Andere mogelijkheden zijn hier (onbetaalde) toegestane afwezigheid of (betaalde) vakantiedagen opnemen.

Levering van materiaal en/of grondstoffen blijft uit


Het zou best kunnen dat u daardoor een werf geheel of gedeeltelijk dient stil te leggen. Wel, als het oorzakelijk verband kan worden aangetoond tussen deze bevoorradingsproblemen en de coronacrisis, kun u ook in dit geval uw werknemers laten stempelen wegens overmacht.

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen zou hier ook kunnen. Maar dan dient u na een werkloosheidsperiode van 4 weken, rekening te houden met een verplichte week van werken. Wat bij overmacht NIET het geval is. Daar zouden de werknemers best 6 of 7 weken aan één stuk kunnen stempelen, als de omstandigheden dit uiteraard rechtvaardigen.


Opdrachtgever wenst (uit voorzorg) de werken te schorsen en stuurt mijn werknemers weg


Een aantal lidbedrijven werd vrijdag reeds met deze situatie geconfronteerd. Uit schrik voor besmetting wilde de bouwheer dat de werken tot nader order worden onderbroken. Op basis van zijn schriftelijke mededeling (op papier of via e-mail), kan u uw werknemers die hierdoor tijdelijk geen job hebben, ook weer op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht plaatsen.

Ik heb minder werk door terugloop bestellingen


In dit geval kan u uw werknemers laten stempelen wegens economische redenen. Let er wel op dat er voor bedienden een aantal speciale regels dienen gevolgd en dat er in dit stelsel na 4 weken werkloosheid, sowieso een week van werken moet volgen.

Nog dit: de RVA heeft vrijdag meegedeeld dat -als de situatie dit noodzaakt- de aanvraagtermijn (normaal minstens 3 werkdagen op voorhand) ook korter mag zijn. Omwille van de coronacrisis zullen de afwijkingen met soepelheid worden behandeld.

Er zijn geen mondmaskers meer, terwijl dit normaal gezien een verplichte PBM is


In sommige gevallen is een mondmasker van een zeker niveau (bv. FFP3 bij blootstelling aan asbest of kwartsstof) een verplicht persoonlijk beschermingsmiddel. Indien gevallen de mondmaskers duurder worden, zal de werkgever verplicht worden om de hogere kostprijs te betalen voor het welzijn van zijn werknemers. Zijn deze mondmaskers niet meer beschikbaar, dan dient voor deze werknemers tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te worden ingeroepen.

Meer info via Confederatie Bouw

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over onze aankomende evenementen? Neem dan contact met ons op.

Contacteer Ons