Btw verlaging op sloop en heropbouw naar 6% ?


In het regeerakkoord staat een veralgemening van de btw verlaging naar 6% op sloop en heropbouw. Dit zou, volgens confederatie bouw, de relancering van de bouw een level hoger schakelen.

Daar ijverde de sectororganisatie al lang voor. De maatregel is ook niet nadelig voor de schatkist. Integendeel, uit een studie van de KU Leuven blijkt dat wanneer de btw op sloop en wederopbouw van 21% naar 6% verlaagd wordt in heel België het aantal heropgebouwde woningen stijgt met 35% en het jaarlijks budgettair overschot voor de staat 55 miljoen euro bedraagt. Bovendien komt daar over een periode van 30 jaar nog eens 100 miljoen euro aan extra inkomsten bij uit de onroerende voorheffing.

Vandaag geldt de verlaagde btw van 6% op sloop en heropbouw in 32 stedelijke gebieden. In het regeerakkoord van de Vivaldi-regering staat dat deze maatregel veralgemeend zal worden naar heel België. De Confederatie Bouw pleitte er al een tijdje voor om die verlaagde btw in heel België in te voeren, te meer omdat deze maatregel niet nadelig is voor de schatkist. Een studie (in bijlage) uitgevoerd door Dr. Geert Goeyvaerts (departement Economie, KU Leuven) toont aan dat de federale regering er alle baat bij heeft om deze fiscale maatregel in te voeren omdat deze de staat niets kost, maar, meer nog, iets oplevert.

Uit een eerdere studie (2019) van dezelfde onderzoeker die de impact van het verlaagde btw-tarief op sloop en heropbouw schat voor de 32 Belgische steden die hiervan genieten, blijkt dat het aantal gebouwen waarvoor een sloopvergunning door een particulier werd aangevraagd met 35% steeg ten opzichte van vergelijkbare Belgische steden waar het btw-tarief niet werd verlaagd.

Een verlaging van de btw op sloop en wederopbouw van 21% naar 6% voor het gehele Belgische grondgebied en alle actoren, zal de btw-inkomsten met zo’n 444 miljoen euro doen dalen. Maar indien rekening wordt gehouden met een stijging van 35% in het aantal nieuwe woningen na sloop is het zo dat de stijging in de (para)fiscale inkomsten het nettoverlies in de btw-ontvangsten grotendeels compenseert. Met de additionele inkomsten uit de registratierechten is er zelfs sprake van een budgettair overschot van jaarlijks 55 miljoen euro. Daarnaast zijn er ook nog inkomsten uit de onroerende voorheffing: deze additionele inkomsten (99 miljoen euro) worden niet volledig in het jaar van de btw-verlaging ontvangen, maar worden gegenereerd over een termijn van 30 jaar. Bij de berekening van de budgettaire impact veronderstelt de onderzoeker dat de toename in de sloop- en heropbouwactiviteit niet gecompenseerd wordt door een daling in renovatie of nieuwbouw. Dat blijkt ook uit het onderzoek uit 2019.

Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw: “We zijn tevreden dat het wetsvoorstel van CD&V-kamerlid Leen Dierick nu realiteit zal worden. Deze fiscale maatregel zal een extra impuls geven aan de bouwsector die het momenteel zeer moeilijk heeft.” De Confederatie Bouw rekent erop dat deze maatregel ook wordt uitgebreid tot de aankoop van woningen die na sloop worden gebouwd.

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over onze aankomende evenementen? Neem dan contact met ons op.

Contacteer Ons