Samen voor langdurig mooie gevels.Eind 2020 zullen alle Vandersanden gevelstenen geimpregneerd zijn !

Waarom impregneert Vandersanden zijn bakstenen? 

De laatste decennia wordt de baksteensector steeds meer geconfronteerd met vervuilde gevels. Het zij door vervuiling van zout, roet, groenafzetting of andere, veelal van onschuldige aard. Hetzij door kalk en/of gips, dat hardnekkiger van aard is. Technisch gezien doen deze afzettingen geen afbreuk aan de kwaliteit van de baksteen, esthetisch des te meer. 

Er lopen reeds jaren verschillende onderzoeken naar de oorsprong van de hardnekkige vervuiling kalk en of zout, waarbij in het meest recente doctoraatsonderzoek aan de KUL is aangetoond dat deze vervuiling grotendeels te wijten is aan de gebruikte (voeg)mortels. Deze mortels zijn sterk geëvolueerd in de tijd, met het oog op verwerkbaarheid, verwerkingstijd en kostprijsreductie. De gevolgen op de kwaliteit met betrekking tot uitloging van stoffen werd pas later ontdekt en manifesteert zich soms pas jaren later op de gevel. 

Een sterk zuigende baksteen heeft meer last van de uitloging van deze stoffen, deze steen zal bij regenweer verzadigen en stoffen uit de mortel meezuigen. Bij het uitdrogen langs de zichtzijde van de steen worden de stoffen vervolgens mee getransporteerd en afgezet op deze zichtzijde, met als gevolg een vervuild gevelbeeld. Er lopen sinds lange tijd verschillende onderzoeken ter verbetering van de mortels, maar dit zijn onderzoeken van lange adem. Het fenomeen kalk en gipsafzetting is immers een ingewikkeld kluwen van verschillende parameters die invloed hierop uitoefenen. 

Een Belgisch produkt 

Vandersanden, van Belgische origine, heeft veelvuldig met dit fenomeen te maken, aangezien het marktleider is in België met een marktaandeel van ±40 %. Dit is een doorn in het oog, vermits duurzaamheid en kwaliteit enkele van onze kernwaardes zijn. Daarom werd beslist om komaf te maken met dit fenomeen door zelf actie te ondernemen en een product te leveren dat onafhankelijk is van de mortel en de verwerking. Op die manier kan Vandersanden producten leveren van constante kwaliteit die langdurig mooi blijven. 

Dit zijn zeer zware financiële investeringen, die niet enkel een commercieel doel voor Vandersanden betracht, maar eveneens op proactieve wijze de baksteensector beschermt, ter voorkoming van een slecht imago van de baksteen. Tevens neemt Vandersanden op die manier zijn maatschappelijke rol op, door ervoor te zorgen dat het vak van de metselaar, voeger en plaatser op de lange termijn nog steeds bestaansrecht zal hebben

Whitepaper Geimpregneerde bakstenen Vandersanden 

Meer info Vandersanden 

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over onze aankomende evenementen? Neem dan contact met ons op.

Contacteer Ons