Moeten onze helmen aan de haak met de nieuwe Covid19 maatregelen ?

 Hangen we onze helmen aan de haak ? Zeker niet !

Om alle misverstanden uit de weg te gaan, onderstaand artikel van Confederatie Bouw.

Telewerk


Eén van de belangrijkste wijzigingen schuilt in het feit dat telewerk niet langer “de norm” is maar sinds gisteren “verplicht voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening”. Werknemers, zowel bedienden als arbeiders (!) die in die onmogelijkheid verkeren, moeten van hun werkgever een attest krijgen waarin deze dit bevestigt. Document dat bij een eventuele controle door politie of Inspectiediensten dient te worden voorgelegd. Al proberen we bij de Minister die onlogische eis van attesten voor arbeiders nog ongedaan te laten maken. In industriële sectoren als de bouw, auto-industrie of pakweg chemie kunnen productiearbeiders immers bezwaarlijk hun job van bij hen thuis uitvoeren…

Werken binnenshuis

Wat het uitvoeren van werken bij particulieren betreft, bevat het MB geen enkele belemmering. Deze kunnen gewoon blijven doorgaan zoals dat de voorbije maanden het geval was. Dit wil zeggen -en we kunnen het niet genoeg benadrukken- dat daarbij wel alle specifieke preventiemaatregelen moeten gevolgd worden uit het hoofdstukje “Werken in bewoonde (huizen en appartementen) en gebruikte gebouwen (kantoren, bedrijven, scholen enz.)” uit het sectorprotocol van 7 mei. Deze maatregelen hebben we trouwens onlangs nog eens in detail herhaald in onze BouwFlash van 20 oktober jl.


Opmetingen en planbesprekingen

In het kader van de continuïteit in de bedrijfsvoering, de activiteiten en de dienstverlening, kunnen deze eveneens blijven plaatsvinden. Ook hier dienen de specifieke preventieregels voor bewoonde panden (zie hierboven) uiteraard correct en consequent gevolgd.

Showrooms en kijkwoningen

Ondanks stevig lobbywerk om, naar analogie met de doe-het-zelf-zaken, de toonzalen van onze sleutel-op-de-deurbouwers en van heel wat afwerkingsbedrijven (schilders, schrijnwerkers, vloerders, keukenbouwers,…) open te mogen houden, besliste de regering hier anders over. Enkel professionele klanten (B2B) mogen langsgaan. Particulieren (B2C) kunnen tot nader order noch in toonzalen, noch in kijkwoningen ontvangen worden.

In de marge van het verboden bezoek aan kijkwoningen, kunnen we ook nog meegeven dat de FOD Economie gisterennamiddag de vastgoedmakelaars liet weten dat het voortaan verboden is om nog fysieke bezichtigingen van panden die te koop of te huur staan, te organiseren.

Bouwmaterialenhandels

De handelaren in bouwmaterialen zullen in hun toonzalen wél nog B2C-klanten mogen ontvangen. Voorwaarde is ook daar dat de preventiemaatregelen uit hun protocol strikt worden nageleefd. Voorts vernamen we deze namiddag uit welingelichte bron (nog officieel te bevestigen) dat ook “gespecialiseerde verf- en behangwinkels, net als tegelwinkels” particulieren zullen mogen blijven bedienen. Winkels die badkamers en keukens verkopen, mogen dit dan weer niet. En aannemer-schilders of aannemer-vloerders die er naast hun activiteit op de werven ook een eigen toonzaal op nahouden, zouden evenmin particuliere klanten mogen ontvangen. Een verschil in behandeling die wij als Confederatie niet alleen enorm betreuren maar ook zullen aanklagen! Dergelijke ongelijkheden dienen zo snel mogelijk weggewerkt.

Werfvergaderingen

Als de fysieke aanwezigheid hiervoor noodzakelijk is, kunnen deze ook gewoon blijven doorgaan. Bepaalde problemen die op een werf rijzen, hebben immers vaak te maken met de manier en de kwaliteit van uitvoering. Bepaalde agendapunten noodzaken vaak een visuele vaststelling ter plaatse, waarna met alle betrokken partijen de discussie gevoerd kan worden met het oog op een oplossing. Voorwaarde is ook hier weer dat bij die werfmeetings alle preventiemaatregelen strikt worden gevolgd (liefst in open lucht anders in goed geventileerde werfcontainer, social distancing steeds respecteren, iedereen bij het begin en het einde de handen ontsmetten, mondmasker dragen enz.).

Volg de regels!
Tot slot bezorgen we jullie hierbij nog eens de levensbelangrijke preventiefiche 1068, de checklist voor het uitvoeren van werken in bewoonde en gebruikte panden, en de uitgebreide en gedetailleerde risicoanalyse uitgewerkt door ons sectoraal veiligheidsinstituut Constructiv.

Het was vandaag een hectische dag, waarin de situatie en de interpretaties door de Kabinetten voortdurend werden bijgesteld. Desondanks hebben we geprobeerd u een zo duidelijk mogelijke stand van zaken te geven over wat nog kan en wat niet. En we willen besluiten met nog eens op dezelfde nagel te kloppen: volg alle voorgeschreven regels uit ons protocol nauwgezet op en hou jullie allemaal gezond!

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over onze aankomende evenementen? Neem dan contact met ons op.

Contacteer Ons