Verstrengd E-peil eis voor vermindering van onroerende voorheffing vanaf 1.1.2022.

 


Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

De Vlaamse Codex Fiscaliteit voorziet een vermindering van 50% en 100% op de onroerende voorheffing voor nieuwbouw voor een bepaald maximum E-peil van respectievelijk E30 en E20.

Het E-peil is een score die aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is: hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw. 
De wijziging verstrengt de E-peil eis voor die verminderingen vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 naar respectievelijk E20 en E10. 

Voor de aanvragen voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen vanaf 1 januari 2023 worden de verminderingen van 50% en 100% enkel nog toegekend voor gedeeltelijke herbouw of herbouw zoals vermeld in het Energiebesluit van 19 november 2010 bij het behalen van een maximum E-peil van respectievelijk E20 en E10. Met het decreet van 18 mei 2018 werd een verlaagd tarief ingevoerd voor de aankoop van een enige eigen woning die door de verkrijger ingrijpend energetisch gerenoveerd zal worden. 

Dit tarief bedroeg oorspronkelijk 6%, maar werd door het decreet van 20 december 2019 verlaagd naar 5%. Met het decreet van 26 juni 2020 werd vanaf 1 januari 2021 het tarief van 5% uitgebreid voor de aankoop van een enige eigen woning die geheel of gedeeltelijk gesloopt en herbouwd zal worden. Bovendien wordt, in het geval de koper na aankoop van een onroerend goed een sloop en herbouw zal uitvoeren, het toepassingsgebied van het begrip ‘woning’ uitgebreid. 

Het decreet wijzigt ook het document dat moet bewijzen of de uitgevoerde werken voldoen aan de eisen van de energieprestatieregelgeving voor een 'ingrijpende energetische renovatie', 'gedeeltelijke herbouw' of 'herbouw'. De termijn voor het indienen van de documentatie en voor het nemen van de inschrijving in het bevolkings- of het vreemdelingenregister wordt ook bepaald op 6 jaar in plaats van 5 jaar. 

Dit ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Info : Vlaams Parlement 1.10.2021

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over onze aankomende evenementen? Neem dan contact met ons op.

Contacteer Ons