Wat zijn jou verantwoordelijkheden als Bouwprof die je moet naleven in het Asbestdecreet ?Download de presentatie van Adlex- Asbestbeheer hier

Het Asbestdecreet van 29 maart 2019: verplichtingen, inventarisatie en overdracht van onroerende goederen.

De asbest-inventaris

Met een decreet van 29 maart 2019 werd in het Materialendecreet van 23 december 2011 een nieuw luik ingevoegd met betrekking tot asbesthoudende materialen. De decreetgever was immers tot de vaststelling gekomen dat er geen gecentraliseerde informatie beschikbaar was over de aanwezigheid van asbest in gebouwen en infrastructuren, terwijl de kans op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in gebouwen en infrastructuren die dateren van vóór 2001 nochtans zeer groot is (de kans is immers groot dat materialen die tussen 1945 en 2001 – en zeker tussen 1955 en 1985 – werden geproduceerd of geplaatst asbest bevatten). Meer nog, voor het merendeel van de risicovolle gebouwen en infrastructuren bleek zelfs geen asbestinventaris voorhanden te zijn.De Vlaamse decreetgever heeft, met het oog op het in kaart brengen van asbest in gebouwen en infrastructuren, een inventarisatieplicht ingevoerd. Die inventarisatieplicht is tweeledig. Enerzijds bestaat er een specifieke inventarisatieplicht die gebonden is aan een transactie. Anderzijds geldt een generieke verplichting voor eigenaars om in elk geval uiterlijk op 31 december 2031 over een geldig asbestinventarisattest te beschikken.

Versnelde afbouw van asbest in Vlaanderen.

De nieuwe regels in verband met asbesthoudende materialen moeten een versnelde asbestafbouw in Vlaanderen mogelijk maken. Daarbij worden 2034 en 2040 als mijlpalen vooropgesteld. Mijlpaal 2034 geldt voor de afbouw van de meest risicovolle asbesthoudende materialen (onder andere dak- en gevelmaterialen). 2040 geldt als streefdatum voor een asbestveilig Vlaanderen: voor eindmijlpaal 2040 is het finale doel om ook alle andere asbesthoudende materialen weg te nemen die een verhoogd risico vormen of deze veilig te beheren. De verwijderingsplicht geldt enkel voor publieke constructies, omwille van de voorbeeldfunctie van de overheid en het publiek toegankelijke karakter ervan. Voor alle andere constructies gelden mijlpalen 2034 en 2040 minimaal als streefdatum.Doelstellingen

Wie wordt bepaald in de inventarisatieplicht ?

De inventarisatieplicht streeft onder meer volgende doelstellingen na:gebouweigenaars, professionelen, hulpdiensten en toezichthouders informeren, beschermen en sensibiliseren;een duidelijk kader scheppen voor de informatieplicht bij de overdracht en verhuur van constructies; enrisicosituaties en asbesthoudende materialen identificeren.De inventarisatieplicht moet onder meer bij de verkoop of de verhuring van een gebouw meer rechtszekerheid bieden aan de verkoper of de verhuurder, de notaris en vastgoedmakelaars. Tegelijk worden kopers en huurders beschermd doordat zij over de aanwezigheid van asbesthoudende materialen worden geïnformeerd.

Uitgebreide informatie tijdens de Bouw Info Limburg info sessie.

Dhr. Jef Goffins, van Adlex zal op 22.10.2022 uitgebried toelichting geven wat jou verantwoordelijkheden zijn als bouwprofessional.

Zoals elk Bouw Info Limburg event zal er na de infosessie een aangenaam netwerkmoment aangeboden worden aan de bouwprofs, omringd met een walking diner.

Programma op 20.10.2022 :

- Hedendaagse gebouwperformantie in de praktijk, getoetst aan het nieuwe provinciehuis van Antwerpen (Vasco / Viessmann)

- Het Asbestdecreet van 29 maart 2019: verplichtingen, inventarisatie en overdracht van onroerende goederen. (Adlex)

Deelname is gratis, inschrijving is verplicht (beperkte plaatsen)

Donderdag 20.10.2022

Aanvang 18u00

Einde      23u30

Gelegenheidsadres : Riemsterweg 300 3740 Bilzen

Programma :

18u00 Ontvangst - receptie

19u00 Infosessies

20u00 Walking Diner en Netwerkmoment

23u30 Einde

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over onze aankomende evenementen? Neem dan contact met ons op.

Contacteer Ons