Zorgt lage waterstand opnieuw voor stijgende grondstof- en bouwmaterialenprijzen ??

Files op onze waterwegen ?

Imporgrasa, de vereniging van importeurs van bouwmaterialen in België, merkt elk jaar een toenemend gebruik van de binnenwateren voor het transport van materialen. Maar het effect van deze vervoerswijze op de materiaalkosten is niet te verwaarlozen.

 Het gebruik van de Belgische waterwegen is in een positieve dynamiek. 

Milieuoverwegingen, druk op het wegennet en de modernisering van de waterwegen zijn argumenten voor de waterweg. Maar, zoals Imporgrasa opmerkt, sommige over het algemeen onverwachte variabele kosten blazen de kosten op.

Laag peil van rivieren en binnenwateren 

Als direct gevolg van de klimaatverandering leidde de aanhoudende droogte tussen mei en november 2018 tot een daling van het rivier- en binnenwaterpeil. Schepen die op de Rijn, de Waal (een Nederlandse rivier die deel uitmaakt van de Rijndelta) en de Maas varen, hebben daarom moeten afzien van het vervoer van vele tonnen goederen, met als gevolg een sterke stijging van de vrachtprijzen.
 In de praktijk wordt voor het bepalen van het waterpeil in het kader van de levering van bouwmaterialen per boot een schaal op basis van de hoogte van de rivieren gebruikt. Zo wordt bijvoorbeeld het waterpeil in Duisburg op de Ruhrhortschaal bepaald in relatie tot de Rijn.
En voor normale bevaarbaarheid is het referentieniveau 320 cm. Maar in de periode tussen mei en november 2018 - de drukste periode van het jaar, toen de bouwnijverheid op volle toeren draaide - daalde het niveau tot 200 cm, met een maximum van 300 cm. Hierdoor konden schepen met een draagvermogen van 3.000 ton slechts 30 tot 50% van de geplande lading vervoeren. Elke bestelling vergde dus 2 of 3 meer schepen dan normaal, wat resulteert in onherstelbaar hoge kosten. 


Dubbelsnijdende investeringen 

Hoewel Imporgrasa het belang en de noodzaak erkent van de investeringen van de overheid om de binnenvaart te verbeteren, geeft de vereniging uiting aan haar bezorgdheid over de gevolgen ervan voor de logistieke kosten. In 2019 dwongen talrijke verstoppingen de schepen om de routes te omzeilen en maakten sommige routes tijdelijk onbevaarbaar. Deze problemen zijn het gevolg van de inhaalbeweging bij het onderhoud van de waterwegen. Werkzaamheden in verband met sluizen, kustversterkingen, ophoping van materialen op de bodem van rivieren, onderhoudswerkzaamheden, watertekorten, ... leiden immers tot verschillende stijgingen die de kostprijs van het goederenvervoer alleen maar hebben doen stijgen. In dit verband beveelt Imporgrasa de autoriteiten aan een compensatie in te voeren voor de extra kosten die rechtstreeks verband houden met de renovatiewerkzaamheden. Daartoe moet bij de vaststelling van het tijdschema voor deze werkzaamheden rekening worden gehouden met de uitvoering van ondersteunende maatregelen, zodat de eindgebruiker de onverwachte extra kosten niet hoeft te dragen. Een passender en effectievere aanpak is om de scheepscommandanten rechtstreeks te compenseren, zodat de eindgebruikers geen extra kosten hoeven te betalen. Ten slotte beveelt de vereniging aan om aannemers en hun onderaannemers de mogelijkheid te bieden de extra kosten door te berekenen. Een vermelding in een index dringt zich op !

Het spreekt voor zich dat indien de lage waterstanden, gecombineerd met de werkzaamheden op diverse waterwegen een grote invloed zullen hebben op ons invoerbeleid van grondstoffen en andere bouwmaterialen.


Bron. La Chronique

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over onze aankomende evenementen? Neem dan contact met ons op.

Contacteer Ons