Bouw in kader van corona geen cruciale sector, kunnen wij nog werken ?
Goed nieuws: tijdelijke werkloosheid uit overmacht uitgebreid


De Confederatie Bouw is tevreden dat de federale regering ingaat op haar vraag om de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht uit te breiden. Alle bedrijven uit de bouwsector die een dossier tijdelijke werkloosheid indienen bij de RVA zullen daarbij het argument ‘overmacht’ kunnen inroepen.

Na de extra maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad gisterenavond nam in de strijd tegen het coronavirus, pleitte de Confederatie Bouw meteen voor de uitbreiding van de tijdelijke werkloosheid uit overmacht voor alle bouwondernemingen die hun activiteit moesten staken. De sectororganisatie is tevreden dat de federale regering daar meteen werk van gemaakt heeft en beslist heeft om alle vragen over tijdelijke werkloosheid in het kader van covid-19 als overmacht te behandelen door de RVA. Bouwbedrijven die nu hun activiteiten moeten sluiten, genieten zo van een betere bescherming voor henzelf en voor hun werknemers.

Sinds woensdagmiddag werden alle bedrijven verplicht om thuiswerk op te zetten en/of alle principes van ‘social distancing’ na te leven, maar beide zijn in onze sector helemaal niet evident te implementeren. Vandaar dat de Confederatie Bouw alles in het werk heeft gesteld om tijdelijke werkloosheid met overmacht erdoor te krijgen.

Regels collectief vervoer


Naar aanleiding van de sinds woensdagmiddag opnieuw aangescherpte maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, kregen we de voorbije uren enorm veel vragen over hoe het nu moet met het gezamenlijk vervoer naar en van de werven.

Rekening houdend met de eis van de Overheid om steeds de regels van de “Social distancing” te volgen, dient ook in de voertuigen de minimale afstand van 1,5 m gerespecteerd te worden. Indien hiervoor de camionette te klein is, mag enkel de chauffeur aan boord zijn. Bijkomende tip: verplaatsing maken met de autoruit een beetje open, zodat het voertuig goed verlucht wordt.

Als de beschikbare bedrijfsvoertuigen niet volstaan, is er ook de mogelijkheid om aan een aantal medewerkers te vragen om zich met de eigen wagen naar de werf te begeven. Uiteraard dient voor dat traject dan wel mobiliteitsvergoeding én verplaatsingskosten te worden betaald.

Indien ook deze oplossing niet mogelijk is, vraagt de overheid om de activiteiten te stoppen. In dat geval kunnen de betrokken personeelsleden op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden gezet. De band met de coronacrisis, meer bepaald de limieten die de regering zelf heeft opgelegd, is immers overduidelijk.

Bouw in kader van corona geen cruciale sector, elektriciens wel


In het kader van de verstrengde coronamaatregelen maakte de regering een onderscheid tussen ‘cruciale sectoren en essentiële diensten’. Uit het Ministerieel Besluit terzake blijkt dat de Bouwsector (pc 124) niet tot de cruciale diensten behoort, de elektriciens (pc 149.01) wel.

Waarom dit onderscheid?


Om ook in deze tijden de cruciale sectoren en essentiële diensten te verzekeren, en aldus de continuiteit van de samenleving, wordt een onderscheid gemaakt tussen hen en andere diensten/sectoren.

Het algemene principe is dat voor de niet-essentiële diensten geldt dat er zoveel mogelijk gebruik dient gemaakt te worden van telewerk, en waar dit niet mogelijk is zal de social distancing (min 1.5 meter afstand) strict worden gerespecteerd, zowel voor de uitoefening voor het werk als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten.

Indien de autoriteiten vaststellen dat de social distancing-maatregelen niet worden nageleefd, wordt de onderneming in eerste instantie een zware boete opgelegd; in geval van niet-naleving na de sanctie zal de onderneming moeten sluiten.

Let op : dit betekent niet dat de niet-essentiële diensten/sectoren niet meer mogen werken! Maar zij zullen onder deze strenge regels vallen! We merken op het terrein dat politiediensten werven sluiten, ook al volgen ze strict de preventiemaatregelen. De Confederatie heeft deze situatie bij de bevoegde autoriteiten aangeklaagd en vraagt onmiddellijke actie. Minister De Crem heeft al bevestigd dat bouwbedrijven die de 1,5 m social distancing kunnen garanderen, mogen verderwerken.

De sector van de elektriciens (installatie en distributie) valt wel onder de cruciale sectoren en essentiële diensten. Voor deze gelden de hogervermelde beperkingen niet. Deze cruciale sectoren zullen er wel voor moeten zorgen dat de regels inzake social distancing in de mate van het mogelijke in acht worden genomen en er, indien mogelijk, telewerk wordt gedaan.

We onderzoeken of het begrip ‘cruciale sectoren en essentiële diensten’ niet kan worden uitgebreid naar sommige activiteiten binnen de bouwsector (bijvoorbeeld essentieel onderhoud aan de spoorwegen, loodgieterij, ...)

Alle bovenstaande info werd vergaard via Bouwflash Confederatie Bouw


Meest Recente Posts

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over onze aankomende evenementen? Neem dan contact met ons op.

Contacteer Ons