Hangen er zwarte wolken boven de bouwsector ?Tegen de huidige energieprijzen wordt het straks onbetaalbaar om zonder verlies cement te produceren, waarschuwt de cementindustrie. 'En zonder cement, geen bouw',zo lezen we in 'De Tijd'

Cementsector in alarmfase, kostprijs zal verdubbelen

In de lange rij van industrielen bedrijven die aan de alarmbel trekken over de uitzonderlijke stijging van energieprijzen, sluit nu ook de cementsector aan. De kosten om cement te produceren dreigen binnen afzienbare tijd te verdubbelen, waarschuwt de sectorfederatie Febelcem.

Hervé Camerlynck, CEO van Febelcem, geeft in een intervieuw met De Tijd mee dat het productieproces voor het maken van cement uiterst energie gevoelig is. Enerzijds voor het maken van het basisbestandeel 'klinker', een halfproduct wat gemaakt wordt in ovens die oplopen tot een temperatuur van +- 1500 € en anderzijds voor het vermalen van dit halfproduct naar cement.

Hier wringt het schoentje, in het verleden was de kostprijs electriciteit per ton cement hiervoor ongeveer 6 à 8 €/T cement, afhankelijk van welk type wordt geproduceerd. Met de huidige electriciteitsprijzen lopen deze kosten op tot 10 keer hoger. Dat zou betekenen dat de prijs voor het maken van cement plots zou verdubbelen.

Momenteel is een deel van de energie nog vastgelegd in oude, lees goedkopere, contracten. Op het moment dat de fabrikanten deze moeten vernieuwen naar de huidige energieprijzen dreigt een drama....

Een verdubbeling van de cementprijs hangt in de lucht

Het aanrekenen van een verdubbeling zal in de bouwmarkt een aardverschuiving teweeg brengen, het doorrekenen van een verdubbeling is niet haalbaar. 

De steunmaatregelen die de overheden in ons land inriepen voor het ondersteunen van ondernemingen is niet op maat van de cementindustrie zegt Camerluyck in het intervieuw. De cementfabrieken zullen eerder opteren om hun fabrieken stil te leggen dan met verlies te verkopen. 

Als dit scenario waarheid wordt dreigt de bouw stil te vallen. Geen cement betekend immers dat de betonsector zal stilvallen, wat voor een cascade effect zal zorgen in de volledige bouwsector.

Gitzwarte wolken boven onze sector ?

Volgens de laatste enquete van Embuild zijn 6 op 10 aannemers nu reeds zeker van minder werk voor 2023. Hierbovenop wijst deze enquete op een tekort aan liquide middelen bij een groot deel van hun leden. Veel bouwbedrijven hebben moeite om hun facturen op korte termijn te betalen, een rechtstreeks gevolg van de gestegen kostprijs van bouwmaterialen, energie en de indexatie van de personeelskost.

Al deze vaststellingen gecomnbineerd met leveringsproblemen zorgt vandaag reeds bij vele aannemers voor de inroeping van tijdelijke werkloosheid om economische redenen.

Dit toont aan dat 2023 een slechte start riskeert, overheden, particulieren maar ook bouwpromotoren lijken nu reeds de investeringen uit te stellen of erger nog te annuleren.

Ondersteuning door de overheid is een must

Momenteel is er geen zicht op een verlaging van de energieprijzen in de komende maanden, Camerluynk zet dan ook al zijn hoop op Europa en de landelijke overheden. Het is promordiaal om onze energie te ondersteunen met extra maatregelen , zoniet dreigt de motor van de belgische economie, de bouwsector, stil te vallen, aldus Hervé Camerlynck.

Meer info De Tijd / Febelcem / Embuild

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over onze aankomende evenementen? Neem dan contact met ons op.

Contacteer Ons